Publikacje Kontakt  
 
         
  Oddział RISM Gdańsk powstał w 1997 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Celem działania Oddziału jest dokumentacja rękopisów muzycznych znajdujących się w bibliotekach Gdańska oraz dokumentacje rękopisów muzycznych gdańskiej proweniencji przechowywanych w bibliotekach poza Gdańskiem.
 
Gdański Oddział RISM współpracuje z Centralną Redakcją RISM przy tworzeniu Serie A/II: Musikhandschriften nach 1600. Thematischer Katalog
  Skład osobowy:
dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM w Gdańsku (kierownik)

mgr Barbara Długońska

prof. dr hab. Danuta Szlagowska prof. AM

dr Jolanta Woźniak
 
 
{ English }